1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Käesolevad tingimused ulatuvad kõigile isikutele ja ostukeskkonna www.designnut.ee, registreeritud asukohaga Designnut OÜ, reg.number 12893428, Tatari 25-28, Tallinn vahel, Designnut e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Designnut e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3 Designnut OÜ on õigustatud Designnut e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.designnut.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.designnut.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Designnut OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2 Hinnad

2.1 Designnut e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.
2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

3 Tellimuse vormistamine

3.1 Toodete müügileping loetakse sõlmituks arvates ajahetkest, mil tellimus on kinnitatud.

4 Tellimuse eest tasumine

4.1Toodete eest on võimalik tasuda:
1) internetipanga kaudu
2) Paypal i kasutades
3) Sularahas, tulles kaubale ise järele
4.2 Tellimus tühistatakse juhul, kui ostusumma ei ole 7 päeva jooksul laekunud.
4.3 Tellimuse tühistamise või ostetud toote tagastamise korral tagastatakse ostusumma vastavalt tellimuse vormistamisel valitud makseviisile

5 Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1 Designnut e-pood pakub erinevaid kauba kohaletoimetamise võimalusi, millega saab tutvuda e-poe kodulehel www.designnut.ee, mis aga võivad muutuda või olla muudetud vastavalt vajadusele. Kui müügitellimus on jõustunud, vastavalt punktile 3.1, tellitud toode lähetatakse kliendile teele nii nagu tellimuse kinnitamisel täpsustavalt märgitud.
5.2 Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine võtab kauem kui 4 tööpäeva või kauem, kui märgitud toote lehele ( kui on tegemist ettetellitava tootega), informeerib designnut.ee oma kliente võimalikust tellimuse hilinemisest viivitamatult ja kliendil on õigus oma müügitellimus osaliselt tühistada ning Teie poolt tasutud kogu summa (koos transpordi maksumusega)tühistatud toodete osas tagastatakse. (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.)
5.3 Kui teie saadetis on transportise teel vigastada saanud, palume teil sellest võimalusel transpordi firmale teada anda. Palume samuti teha foto vigastatud pakist ja saata see designnut.ee klienditeeninduse e-maili aadressile. Transportimisel kahjustatud või oluliselt viga saanud tooted asendatakse uutega ilma, et klient selle eest lisa peaks maksma.
5.4 Designnut e-pood saadab tooteid EU ja EFTA riikidesse. Kui soovite meie tooteid mõnda teise riiki, palun võtke ühendust meie klienditeenindusega.

6 Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1 Teil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Designnut e-poe elektronposti aadressile [email protected] vastavasisulise teate koos tellimuse numbri ning oma panga arvelduskonto numbriga.
6.2 Peale toodete kättesaamist on Teil 30 päeva aega toodetega tutvumiseks. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 30 päeva jooksul see Designnut.ee`le tagastada ja toote raha tagasi saada (va eritellimused). Eelnevalt sellele palume ühendust võtta klienditeenindusega.
6.3 Toote tagastamise korral 30 päeva jooksul toote kättesaamise päevast maksab Designnut.ee tagasi toote eest tasutud summa ka transpordikulu (osaliselt juhul, kui tagastamisele kuulub osa saadetisest), kuid me EI maksa tagasi kauba tagastamisele kulunud transpordikulu.
6.4 Tagastatud toode ei tohi olla kasutatud, peab olema varustatud vastavate toote etikettidega ja toote ümbrisega (kas kilekott või karp ).

7 Nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1 Designnut OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul (füüsilisele isikule)/ 1 aasta jooksul (juriidilisele isikule) arvates toodete Teile üleandmisest. Kaebuse esitamise korral palume kontakteeruda klienditeenindusega.
7.2 Designnut OÜ ei vastuta:
1) teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
7.3 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Designnut OÜ`le.
7.4 Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.
7.5 Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

8 Vastutus ja vääramatu jõud

8.1 Designnut OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Designnut OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Designnut OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Designnut OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Designnut OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
8.3 Designnut OÜ ei vastuta kahju eest, mis on tekitatud kliendi teistele ettevõtmistele, seoses tellitud tootega.

9 Muud tingimused

9.1 Kõiki Designnut e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ja ei jagata kolmandate osapoolte vahel va informatsioon, mis on vajalik, et sooritada panga ülekandeid, kui osa tellimuse protsessist.
9.2 Designnut.ee ja tema partnerid kasutavad “cookies”, et parandada kasutaja kogemust ja analüüsida liiklust veebilehel.
9.3 Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10 Diskleimer

10.1 Kõik pildid Designnut e-poes on illustratiivse tähendusega ja autoriõigusi omab kas Designnut OÜ ja/või kaubamärgid, mida Designnut.ee müüb.
10.2 Toote hind ja laoseis võib muutuda ilma ette teatamata
10.3 Designnut OÜ jätab endale õiguse tühistada tellimus valeandmete tõttu nagu näiteks trükivead , valed veokulud. Juhul kui on tegemist ilmse hinna veaga, võib Designnut.ee samuti tellimuse tühistada. Ilmne hinnakujunduse viga on eksimus, millest klient peaks aru saama, nagu näiteks, toode maksab 20 senti , kui normaalne hind on 20 eurot .
10.4 Teave toote lehel kontrollitakse ja uuendatakse regulaarselt . Teave võis olla muutunud pärast sinu viimast külastamist . Harvadel juhtudel võib olla tootja veebilehele sattunud ebatäpsed andmed , mis võisid kogemata olla ülekantud toote andmete lehele. Sellisel juhul Designnut.ee ei vastuta toote ebatäpse informatsiooni eest.